Str. M. Eminescu, nr 1 Viseu de Sus MM +40262355945 secretariat@ltbvviseu.ro 08 - 16
roenfrdehuituk

OBLIGATIILE ANGAJATORULUI

CAPITOLUL II (OBLIGATIILE ANGAJATORULUI)

 • OBLIGATIILE LUCRATORILOR

Fiecare lucrător trebuie sa își desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.

Lucrătorii au următoarele obligații:

 1. să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de transport și alte mijloace de producție;
 2. să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
 3. să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale mașinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice și clădirilor, și să utilizeze corect aceste dispozitive;
 4. să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;
 5. să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
 6. să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse
 7. să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate;
 8. să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;
 9. să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.

Ceilalți participanți la procesul de muncă au aceleași obligații, potrivit activităților pe care aceștia le desfășoară.

 • GHID DE ÎNDRUMARE A LUCRĂTORULUI TÂNAR
 • De ce este importantă securitatea și sănătatea în muncă?

Securitatea și sănătatea în muncă nu înseamnă o culegere de reguli absurde,plictisitoare. Acestea reprezintă un ansamblu de activități menite să ducă la păstrarea

securității și sănătății voastre în prezent dar și la protejarea sănătății voastre în viitor, astfel încât să vă puteți bucura pe deplin de viață.

Prin tot ceea ce faceți, nu trebuie să vă puneți în pericol organismul și viața la locul de muncă.

Pentru a fi în siguranță voi înșivă și pentru a nu vă expune colegii la pericol, trebuie să știți cum să lucrați. Gândiți-vă cum v-ați simți dacă un coleg de muncă ar suferi un accident tragic, din cauza a ceva ce ați făcut, sau din cauza că nu ați intervenit la timp.

De aceea, trebuie să cunoașteți și să vă însușiți diversele aspecte privind reglementările de securitate și sănătate în muncă, ce trebuie să facă angajatorii voștri și ce trebuie să faceți voi înșivă pentru a vă proteja, precum și care sunt drepturile și îndatoririle voastre.

 • Poate să ți se întâmple chiar ție !

Fiind tineri și la începutul activității profesionale, puteți fi expuși într-o mai mare măsură riscurilor decât colegii voștri cu vechime mai mare. În același timp, ca debutanți la locul de muncă, vă lipsește experiența profesională și cea referitoare la riscurile pentru securitate și sănătate în muncă existente la locul de muncă. Capacitatea de a recunoaște pericolele potențiale, precum simț practic, dar și putere de observație, instruire și experiență.

Aveți dreptul la o muncă sigură și sănătoasă, în special la instruire și supraveghere, absolut necesare, precum și dreptul de a pune întrebări și de a semnala aspectele care vi se par lipsite de securitate, dar poate nu aveți suficient curaj să luați atitudine sau este posibil să acceptați această situație, dorind să demonstrați angajatorului sau colegilor de muncă faptul că sunteți puternic și nu vă este teamă.

Un accident sau afectarea sănătății la locul de muncă, pot avea consecințe pentru întreaga viață și cu asta nu este de glumit.

În conformitate cu statisticile europene, rata accidentelor de muncă în cazul lucrătorilor tineri, cu vârste cuprinse între 18 si 24 ani, este cu 50% mai mare decât la orice altă grupă de vârstă a lucrătorilor.

În fiecare an, sute și mii de tineri din Europa suferă accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale. În mod tragic o parte dintre aceștia își pierd viața, iar unii nu trec nici măcar de prima zi de muncă. Multe dintre aceste tragedii pot fi prevenite. Un ucenic mecanic în vârstă de 18 ani a decedat la 4 zile după ce a fost cuprins de flăcări, el îl ajuta pe un lucrător să golească un amestec de benzină și motorină într-un rezervor de reziduri, când benzina a explodat          

O tânără de 17 ani, și-a pierdut o parte dintr-un deget la brutăria unde lucra pe durata vacanței de vară. Chiar în prima oră de lucru, mâna i-a fost antrenată în interiorul mașinii. Dispozitivul de protecție al mașinii era defect. Deși defecțiunea a fost raportată, totuși reparația nu s-a efectuat la timp. Tânăra nu a fost instruită în mod corespunzator cu privire la utilizarea mașinii, iar coordonatorul activității nu a știut că ea începuse să lucreze la mașină.

În activitatea profesională, puteți fi expuși nu numai riscului de accidentare, dar și celui de afectare a sănătății. O serie de boli profesionale sau afecțiuni, cum sunt, de exemplu, cancerul, durerile de spate sau pierderea auzului, au o evoluție lentă de-a lungul timpului.

La începutul carierii sale, o coafeză a avut o reacție alergică la produsele chimice pe care trebuia să le utilizeze, mâinile sale s-au umplut de tăieturi și bășici, astfel încât nu a mai putut să țină în mână nici măcar un cuțit sau o furculiță și a trebuit să renunțe la slujbă...

Un tânăr de 18 ani care lucra pe un șantier de construcții a decedat în urma vătămărilor provocate de căderea, de la înălțimea de 5 metri, a unei sarcini de 750 Kg, ca urmare a desprinderii acesteia din cârligul macaralei. Lucrătorii tineri nu au fost repartizați în mod corect pe activități, având în vedere riscurile specifice locurilor de muncă și nu au fost instruiți corespunzător.

Astfel de accidente sau îmbolnăviri se pot produce din cauza lipsei de instruire și supraveghere, a echipamentelor nesigure, materialelor cu efecte nocive în utilizare, condițiilor proaste de muncă sau lipsei procedurilor adecvate și a controlului.

 • Beneficiați de protecție suplimentară dacă aveți sub 18 ani

Dacă aveți sub 18 ani, datorită lipsei voastre de experiență, legea vă interzice să efectuați anumite munci periculoase. Astfel, sunt aplicabile o serie de măsuri speciale de protecție și în mod deosebit, nu trebuie să efectuați acele activități care:

Depășesc capacitățile voastre fizice sau mentale;

Implică expunerea la substanțe toxice sau cancerigene;

Implică expunerea la radiații;

Implică expunerea la temperaturi excesive, la zgomot sau vibrații;

Pot cauza accidente ca urmare a lipsei de experiență sau formare, precum și în cazul insuficientei atenții acordate aspectelor de securitate.

 • Ce drepturi aveți?

Drepturile voastre sunt următoarele :

Să fiți informați asupra riscurilor existente la locul de muncă;

Să cunoașteți cum trebuie să vă comportați pentru a fi în siguranța și cum trebuie să acționați în caz de accident sau situație de urgență;

Să beneficiați în mod gratuit de informare, instruire și informare adaptată specificului sarcinii de muncă;

Să participați, punând întrebări, semnalând orice fel de practici sau condiții nesigure și să fiți consultați de angajator cu privire la aspectele de securitate și sănătate în muncă.

În cazul în care aveți îndoieli privind orice aspect legat de securitatea muncii sau sarcina de muncă pe care sunteți solicitați să o efectuați, aveți dreptul și responsabilitatea să aduceți la cunoștiință coordonatorului de la locul de muncă aceste procupări. În cele din urmă, aveți dreptul să refuzați efectuarea unei munci lipsite de siguranță. Nu trebuie să efectuați sarcini de muncă periculoase doar pentru că șeful vă solicită acest lucru sau pentru că toți ceilalți le efectuează.

 • Comportați-vă în mod responsabil!

Securitatea și sănătatea în muncă reprezintă o cerință ce intră în responsabilitatea angajatorului. Prin lege și voi aveți însă anumite obligații la locul de muncă. Trebuie să aveți grijă de voi înșivă și de ceilalți colegi, astfel :

Colaborând cu angajatorul în domeniul securității și sănătății în muncă;

Respectând procedurile și instrucțiunile în domeniul securității în muncă, pentru a vă proteja pe voi și pe colegii voștri;

Respectând regulile de securitate referitoare la utilizarea echipamentelor tehnice, a dispozitivelor de securitate sau a echipamentelor individuale de protecție, așa cum sunt, de exemplu, mânușile sau măștile de protecție;

Semnalând coordonatorului activității orice pericol pentru securitatea și sănătatea executantului.

 • Obținerea sprijinului

Discutați cu șeful vostru despre problemele voastre;

Discutați aceste probleme cu reprezentantul lucrătorilor pe probleme de securitate în muncă sau cu reprezentantul sindicatului, dacă există;

Discutați aceste probleme cu medicul de medicină a muncii care se ocupă de sănătatea profesională;

Discutați cu părinții voștri;

Discutați cu profesorii voștri, dacă sunteți încă la școală sau, după caz, informați pe organizatorii activității practice la locul de muncă sau pe agentul de muncă temporară;

Discutați cu un alt adult în care aveți încredere sau cu medicul de familie;

Dacă este necesar, luați legătura cu inspectoratul teritorial de muncă de care aparțineți pentru a înainta o plângere.

 • Ce trebuie să-l întrebi pe șeful tău?

Care sunt pericolele și riscurile în activitatea pe care o efectuez?

În ce mod și când urmează să fiu instruit cu privire la aspectele de securitate și sănătate în muncă?

Ce măsuri trebuie să respect pentru a mă proteja?

Ce echipament individual de protecție trebuie să folosesc?

Cum ar trebui să acționez în situații de urgență?

Ce trebuie să fac în cazul în care mă rănesc?

Care este persoana care acordă primul ajutor?