Str. M. Eminescu, nr 1 Viseu de Sus MM +40262355945 secretariat@ltbvviseu.ro 08 - 16

ANUNŢ ANGAJARE - perioada determinata

Scoaterea postului de bibliotecar pentru detașare

Liceul Teoretic ”Bogdan Vodă” Vișeu de Sus anunță scoaterea postului de bibliotecar pentru detașare, pe perioadă determinată, până la data de 31 august 2023 sau până la întoarcerea titularului.

Pentru ocuparea postului didactic auxiliar de bibliotecar trebuie îndeplinite următoarele condiții:

  1. Candidatul trebuie să fie titular în sistemul de învățământ pe post de didactic auxiliar,

  2. Candidatul trebuie să îndeplinească condițiile de studii prevăzute de LEN, art. 250, aliniat a) :

pentru funcţia de bibliotecar, de documentarist şi de redactor - absolvirea, cu examen de diplomă, a unei instituţii de învăţământ, secţia de biblioteconomie, sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa funcţia de bibliotecar, de documentarist sau de redactor şi absolvenţi ai învăţământului postliceal sau liceal cu diplomă în domeniu/absolvirea cu examen de diplomă a unei instituţii de învăţământ, secţia de biblioteconomie, sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa funcţia de bibliotecar, de documentarist sau de redactor şi alţi absolvenţi ai învăţământului superior, postliceal sau liceal cu diplomă, pe perioadă determinată, dacă au urmat un curs de iniţiere în domeniu”

Dosarele pentru detașare se depun la secretariatul unității în perioada 09.11.2022- 14.11.2022(în zilele lucrătoare), între orele 9,00-16,00.

Evaluarea dosarelor și afișarea rezultatelor se va face marți, 15.11.2022, ora 15,00.

 

Director,

Secretar,

Hojda Viorica

Ignat Romeo